Skip links

hoachld

Locust bean gum test

Hình ảnh sản phẩm Dạng bột mịn màu kem đến trắng nâu, có đốm đen; gần như không mùi. Nguồn
hoachld

hoachld