Skip links

Nghiên cứu khoa học

Chúng tôi hợp tác nghiên cứu khoa học với các nguyên gia đầu ngành về thực phẩm trong và ngoài nước với mục tiêu chia sẻ tri thức, hỗ trợ khách hàng tốt nhất, đồng thời phát triển các dự án nguồn nguyên liệu Việt Nam quý hiểm.

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Chúng tôi hợp tác sâu rộng với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về thực phẩm.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại

AFCHEM sẵn sàng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, được đầu tư bài bản. Điều này giúp chúng tôi có thể thực hiện các nghiên cứu khoa học về thực phẩm một cách hiệu quả, đạt được kết quả cao.

Mạng lưới đối tác rộng lớn

Chúng tôi có mạng lưới đối tác rộng lớn, bao gồm các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này giúp chúng tôi có thể hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển các nghiên cứu khoa học về thực phẩm.

KHÁCH HÀNG

NHÀ CUNG CẤP